Nom: Jordi
 Cognom: Font Laguna
 Població: Navata
 D.Naix.: 28/01/2011